Tag Archives: Skolebibliotekar

Første studiesamling

Torsdag 6. november var 30 skolebibliotekarer fra 4 fylker samla i Akershus fylkeskommunes lokaler i Oslo, se bilder og referat fra samlingen her. Fram til april 2015, skal vi jobbe/studere mot et mål, om at biblioteket skal bli en enda bedre pedagogisk ressurs for elever og lærere, enn vi er i dag. I går ble første forelesing lagt ut på itslearning, så nå er det bare å brette opp armene og motivere seg til å lese en del fagtekster, samt og reflektere over egen arbeidssituasjon. Og klekke ut noen lure planer, som en kan jobbe med, når prosjektoppgaven blir lagt ut i uke 50.

"Superbibliotekarene på Katta" , inspirerer med sitt lynforedrag

«Superbibliotekarene på Katta».

Reklamer